توضیحات کامل :

بررسی نقش عدالت سازمانی بر¬كارآفرینی در سازمان از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 14 صفحه مجزا قالب ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت DOC

چکیده

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسان ها نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشكارتر شده است. سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. مدیران در سازمان های امروزی نمی­توانند نسبت به این موضع بی­تفاوت باشند چرا كه عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یك نیاز مطرح بوده و هست. چنانچه مدیران سازمان ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند، بایستی قادر باشند درك وجود عدالت در سازمانشان را در كاركنان به وجود آورندعدالت در سازمان از مهمترین مسائلی می باشد كه سازمان ها امروزه باید به آن توجه نمایند. بارون و گرین برگ معتقد هستند که هنگامی افراد احساس کنند که در سازمان با آنها به صورت غیرمنصفانه رفتار می شود، رفتارهایی که از طریق آن به افراد دیگر و همکاران خود صدمه می زنند، را نشان می دهند. بنابراین ادراک عدم رعایت عدالت در محیط کار می تواند به منزله یکی از فاکتورهای اساسی در بروز رفتارهای پرخاشگرانه می­باشد. بر طبق این تئوری وقتی كه نیروی كار یك سازمان رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشد بنابراین توجهی به كارافرینی در سازمان نمی شود و نیروی انسانی سازمان فقط در فكر صدمه زدن به یكدیگر می باشند. بنابراین آنچه در این مقاله بررسی می شود نقشی است كه عدالت سازمانی بر پرورش نیروی كار، كارآفرین در سازمان دارد.  


واژگان کلیدی :عدالت ،عدالت سازمانی،کار آفرینی 


فهرست مطالب :


1- مقدمه

2- مروری بر ادبیات موضوع

عدالت سازمانی:

بحث مفهومی واصطلاحی عدالت:

مروری بر مبانی عدالت در فلسفه اجتماعی غرب:

یونان باستان:

اروپای پس از رنسانس:

در غرب معاصر:

گستره عدالت در فرهنگ اسلامی:

در فلسفه:

در اخلاق:

در فقه:

در اجتماع و سیاست:

عوامل موثر بر درک عدالت:

پیامد های سازمانی

رویه های سازمانی:

خصوصیات ادراك­كننده:

نتایج درک عدالت:

عملكرد كاری:

رفتارشهروندی سازمانی:

رفتار خلاف انتظار و ترك شغل:

آثار بی عدالتی مورد انتظار برای سازمانها:

کار آفرینی:

تعریف کارآفرینی:

کارآفرین کیست؟

کارآفرینان مستقل:

موانع کارآفرینی

کارآفرینی سازمانی:

نتایج کارآفرینی:

3- نتیجه­گیری

منابع